Van Bloois

Vastgoed Beheer & Bouwkundig Tekenbureau

Links

Hier vindt u handige links naar sites die raakvlakken hebben met onze vakgebieden:

De Nieuwe Regeling:
Bekijk hier: DNR 2005 en DNR 2011
Vergelijken: DNR 2005 en DNR 2011


Weersvoorspellingen voor de bouw:
http://www.bouwweer.nl


Het Kadaster:
Kadaster home    
Voor omgevingsvergunningen voor particulieren en bedrijven:
https://www.omgevingsloket.nl

Ministerie van VROM:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving


Agentschap NL:
http://www.agentschap.nl
 
Rijksgebouwendienst BOEI-systhematiek:

LinkedIn RgdBoei inspecties
  
  http://www.rgdboei.nl