Beheersen grondwater problematiek in kruipruimten

 

  • Project type: beheersing grondwaterproblematiek

Over dit project

Sommige gebieden, en vooral in het westen van het land is grondwater soms hinderlijk aanwezig en kan diverse vervelende gevolgen hebben voor eigenaren van vastgoed. Wij zijn ingezet voor het onderzoeken van de herkomst van “grond”water, het bepalen van de strategie om waterstand te beheersen en eventuele overlast terug te dringen, het begeleiden van uitvoering van beheersmaatregelen en monitoren voortgang. E.e.a. met diverse externe steakholders en uitvoerende partijen.

De werkzaamheden die wij hiervoor verricht hebben zijn:

  • Begeleiden en aansturen onderzoek naar herkomst “grond” water
  • Begeleiden uitvoeren van oplossingen als:
    • Wegnemen oorzaak herkomst water
    • Beheersen waterpeil door diverse toepassingen

Na aanbrengen voorzieningen zorgen voor een periode van monitoring en rapportage