Daadkrachtig &
praktisch ontzorgen

Van Bloois Vastgoed Beheer zorgt ervoor dat u optimaal gebruik kunt maken van de functionaliteit van uw gebouw en facilitaire diensten.

Wat wij doen

Exploitatiemanagement

organiseren van beheer en onderhoud van gebouwen

Projectmanagement

denk hierbij aan projecten van technische aard

Interim Management

inzet ter ondersteuning van uw organisatie

Aanvullende diensten

kijk hieronder voor de diensten die wij nog meer kunnen leveren

Praktisch en daadkrachtig ontzorgen

Van Bloois Vastgoed Beheer

Deskundig organiseren van beheer en onderhoud van gebouwen, installaties en andere facilitaire taken zijn van groot belang voor organisaties. Het goed organiseren van deze activiteiten en het beheersen van de kosten zijn daarbij belangrijke onderdelen. Van Bloois Vastgoed Beheer kan ervoor zorgen dat u optimaal gebruik kunt maken van de functionaliteit van uw gebouw en facilitaire diensten. Met uitgebreide praktijkervaring en technische kennis kunnen wij u bij deze activiteiten efficiënt begeleiden en ondersteunen. Wij kijken altijd door de bril van onze opdrachtgever, zonder daarbij de belangen van andere betrokkenen en de invloed op de omgeving, uit het oog te verliezen. Kortom Van Bloois Vastgoed Beheer kunt u inzetten voor al uw Projectmanagement opdrachten, op gebied van Technisch Beheer & Onderhoud en Facilitaire dienstverlening (Exploitatiemanagement).

  • Exploitatiemanagement 
  • Projectmanagement
  • Interim Management
  • Aanvullende diensten
  • Quickscan & Inventarisatie
  • Organisatieonderzoek

Exploitatiemanagement

SCHOON, HEEL, VEILIG en GEZOND zijn de criteria waaraan een gebouw moet voldoen. Deskundig beheer en goed onderhoud draagt bij aan een plezierige werkomgeving waarin werknemers optimaal kunnen presteren, een bezoeker zich veilig en geborgen voelt en een huurder graag wil huren. Naast dat het gebouw met al haar mogelijkheden ter beschikking staat van een organisatie, is ook het beheersen van de kosten voor het in standhouden van groot belang. Om een gebouw optimaal te laten functioneren is daarom Technisch Beheer & Onderhoud (TB&O) samen met een goed ingerichte Facilitaire organisatie onontbeerlijk.

Het in standhouden van een gebouw is voor opdrachtgevers vaak niet de kerncompetentie van het bedrijf. Van Bloois Vastgoed Beheer kan voor deze verschillende disciplines uitstekend worden ingezet. Met een breed netwerk is specialistische hoogstaande kennis binnen handbereik. Door de betrokkenheid met de opdrachtgever en ervaring binnen diverse organisaties hebben wij een groot inlevingsvermogen en komt dit kwaliteit, kosten, doorlooptijd en resultaat ten goede. Daarnaast worden door goed beheer en onderhoud kosten beter beheerst en onverwachte uitgaven teruggedrongen.

Projectmanagement

Bij kleine of grote projecten kunnen wij het Projectmanagement ook voor u verzorgen. Deze projecten kunnen in technische aard verschillen van bouwkundige aanpassingen en/of installatietechnische projecten. Denk hierbij aan verbeteringen aan het gebouw of installatie maar ook aan verduurzaming, uitbreidingen van bestaande gebouwen en installaties. In onze portfolio staat een kleine greep van projecten welke door, of met medewerking van ons zijn gerealiseerd.

Interim Management

Wij kunnen indien gewenst ook Interim-opdrachten voor u invullen, zoals een inzet ter ondersteuning van uw organisatie op piekmomenten, een tijdelijke rol op projectbasis of tijdelijke vervanging van vaste bezetting tijdens langdurige ziekte of verlof.

Aanvullende diensten

Opdrachtgevers vragen ons om invulling te geven aan activiteiten als bijvoorbeeld:

Z
Aansturen en begeleiden van Technisch Beheer & Onderhoud (TB&O)
Z
Doen van aanbestedingen van onderhoudscontracten of Facilitaire diensten op inhoud, prijs en kwaliteit
Z
Implementeren van nieuwe overeenkomsten of transitie tussen scheidende en nieuwe opdrachtnemer(s)
Z
Opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) of het revitaliseren van bestaande MJOP’s
Z
Begeleiden van projecten, correctief onderhoud of functionele aanpassingen aan installaties en gebouwen;

  • Projecten waarbij aanpassingen, optimalisatie, verbeteringen of uitbreidingen worden uitgevoerd
  • Op basis van Meerjaren Onderhoudsbegrotingen of voortkomend uit preventief onderhoud
Z
Uitvoeren van controle op werkzaamheden en op het naleven van contracten door opdrachtnemers
Z
Duurzaam inkopen van Onderhoudsdienstverlening op Technisch en Facilitair gebied
Z
Opstellen van procedures en samenstellen van procedurehandboeken
Z
Uitvoeren van conditiemetingen volgens de NEN-2767
Z
Veiligheidsinspecties uitvoeren in de geest van de NEN-3140

Om de organisatie van dienstverlening goed in te richten, duurzaamheidsambities en besparingen in kaart te brengen, kunnen wij onderstaande onderzoeken uitvoeren:

Z
Quick-scan/inventarisatie van de technische staat van installaties
Z
Organisatieonderzoek

QuickScan & inventarisatie

Om volledig overzicht te krijgen van de technische omvang van een gebouw en/of organisatie, is het van belang een goede inventarisatie te hebben, zodat de technische dienstverlening goed kan worden afgestemd op de asset(s) van de opdrachtgever. Een volledige decompositie (technische gedetailleerde inventarisatie) van de installaties en het gebouw zijn hierbij essentieel. Het uitvoeren van een QuickScan is een ideale methode om snel een globaal overzicht te krijgen over de assets en de kwaliteit ervan. De resultaten van de uitgevoerde QuickScan in combinatie met de decompositie van gebouw en/of installaties dienen als vertrekpunt voor eventuele verdere planvorming. Een diepgaander onderzoek met gedetailleerdere rapportage kan worden verricht op basis van de NEN-2767 (Conditiebepaling) en door ons verzorgd worden.

Organisatieonderzoek

Naast het uitvoeren van een QuickScan of een Conditiebepaling en het opstellen van een complete demopositie, kan op verzoek ook een organisatieonderzoek worden uitgevoerd. Hierbij kijken wij samen met u, hoe de interne dienstverlening binnen de organisatie is ingericht en hoe deze wellicht beter op de wensen van de organisatie en alle wettelijke verplichtingen kan worden aangesloten. Het doel is inzichtelijk maken of er optimaal voldaan wordt aan eventueel gestelde eisen (bijvoorbeeld KPI’s). Door te zorgen voor betere naleving hiervan, wordt optimalisatie verkregen.

De aanpak

Onze dienstverlening beperkt zich niet alleen tot het technisch onderhoud van gebouwen en installaties maar omvat ook Facilitaire dienstverlening als schoonmaak, beveiliging en de groenvoorzieningen. Van Bloois Vastgoed Beheer levert hiervoor integrale dienstverlening op basis van gezamenlijk vast te stellen KPI’s of SLA’s. Aan de hand van bevindingen in de organisatie kunnen verbetervoorstellen worden opgesteld om de bestaande dienstverlening, techniek en faciliteiten te optimaliseren.

Contact Van Bloois Vastgoed Beheer

Heeft u vragen over een van onze diensten of wilt u een afspraak maken? Neem gerust contact op. Wij zijn telefonisch bereikbaar of maak gebruik van onderstaand contactformulier.  

Gedempte Sluiskom 14

1191 GP Ouderkerk aan de Amstel

+31 20 33 14 333

frans@vanbloois.nl

KvK 54796350

BTW NL85 1443 540 B01

NL25 ABNA 0401 4665 23